Scroll Top

Ofsetová a digitálna tlač

Digitálna a offsetová technológia v súčasnosti predstavujú dve rôzne možnosti tlače rozličných produktov. Zatiaľ čo pri offsetovej tlači vďaka vysokým vstupným nákladom je odporúčaná tlač vo veľkých množstvách, tak digitálnu tlač vďaka jej flexibilite a personalizácii odporúčame využiť v malých a stredných množstvách. V našej spoločnosti disponujeme viacerými tlačovými zariadeniami  ako pre offsetovú tak aj pre digitálnu technológiu, pričom na základe objemu zákazky a požiadaviek klienta vyhodnotíme cenovo prívetivejšiu a rýchlejšiu možnosť. Rovnako ponúkame doplnkové služby ako napríklad: strojové spinkovanie brožúr, skladanie letákov, bigovanie menoviek a podobne.

XEROX VERSANT 180

Základné vlastnosti:

Digitálna TLač
OFFsetová Tlač